Živá Diagnostika na diaľku

zmenšená silueta hlavy v inej siluete hlavy, pozerajúca sa von z tej väčšej hlavy na svet

Živá diagnostika znamená napojenie sa na človeka, ktorý v živote rieši určitú situáciu a potrebuje na ňu získať náhľad z von. Svojim darom videnia viem nazrieť na to, čo ťa v tejto situácii blokuje a na čom je potrebné popracovať, aby si sa dostal/a ďalej.

Napojenie prebieha so súhlasom tvojej duše a vznikajú pri ňom vo mne obrazy, ktoré dokážem interpretovať a priamo popísať. Z obrazu býva zjavná emócia aj blok, ktorý ťa drží na jednom mieste, a s ktorým je potrebné pracovať.

Niektorým ľuďom táto informácia samotná stačí, aby si uvedomili čo sa im v živote deje a posunuli sa ďalej. Niekto potrebuje dlhšie a presnejšie vysvetlenie, založené na následnej dlhšej komunikácii so mnou, prípadne môže byť potrebný kontakt s terapeutom, ktorý danú tému dokáže rozkľúčovať a uvoľniť.

Diagnostika väčšinou netrvá dlhšie ako 10 minút a je možné ju vykonať v ktorýkoľvek čas počas akejkoľvek činnosti.

Túto diagnostiku robím najčastejšie online cez Messenger na Facebooku, prípadne odpoveďou na e-mail (martin@martinambrus.com)